3D ManagementW projektorach funkcja ta pozwala na niezależną zmianę barw - żółtej, zielonej, czerwonej, fioletu - w zakresie ich nasycenia i intensywności. Dzięki takiej możliwości użytkownik sam może decydować o nasyceniu kolorów, ma możliwość dopasowania wyświetlanego obrazu do swoich potrzeb.
AARozmiar baterii lub akumulatorów: średnica 14.5 mm, wysokość 50.5 mm (paluszki).
AAARozmiar baterii lub akumulatorów: średnica 10.5mm, wysokość 44.5mm (mniejszy od popularnych paluszków).
AberracjaWada układu optycznego (soczewki, zwierciadła, obiektywu) powoduje zniekształcenia, przebarwienia lub nieostrość obrazów uzyskiwanych przy jego udziale. Typy abberacji: sferyczna, koma, astygmatyzm, dystorsja, chromatyczna. Aby zlikwidować aberrację stosuje się specjalne układy soczewek.
Aberracja chromatycznaWada układu optycznego polegająca na ogniskowaniu w różnej odległości światła o różnej długości fali. Błąd w ogniskowaniu jest spowodowany różnicą w ogniskowaniu soczewki dla światła fioletowego (ogniskowa jest krótsza) i dla światła czerwonego (ogniskowa jest dłuższa). Soczewka na zewnętrznych krawędziach powoduje rozszczepienie światła jak pryzmat. Usuwanie wady - przesłony lub soczewki o przeciwnej aberracji.
Aberracja sferycznaRóżna zdolność skupiająca soczewki - na jej krawędziach i środku. Usuwanie wady poprzez zwiększenie przesłony lub soczewki o przeciwnej aberracji.
AEAutoekspozycja - system przeznaczony do automatycznego dobierania wartości liczby przesłony i czasu migawki do zapewnienia prawidłowej ekspozycji obrazu.
AFAutofocus - system automatycznego nastawiania ostrości obrazu.
AktW sztuce (malarstwie, grafice, rzeźbie, fotografii) przetworzony środkami artystycznymi obraz nagiego ciała człowieka lub jego fragment. Podlegał szczególnie mocno wpływom konwencji malarskich. W połowie XX wieku wykształciły się dwa główne kierunki aktu fotograficznego: kierunek pierwszy preferował estetyczne i przyjemne dla oka ukazanie piękna ciała; model pozostaje sobą, zdjęcie jego jest obrazem fizycznym, odzwierciedlającym jego kształt, w kierunku drugim - ciało modela lub jego fragment traktowane są jako twórczy pretekst do zakomponowania z linii brył i światłocieni, uzyskiwanych przez odpowiednie oświetlenie, obrazu, często zdeformowanego oświetleniem lub przerysowaniem perspektywicznym (lub jednym i drugim); w tym przypadku akt jest w małym stopniu lub wcale nie jest fizyczną podobizną modela.
Anti-ShakeSystem stabilizacji matrycy światłoczułej redukujący efekt drgań aparatu, wbudowany w korpus aparatu.
APOApochromatic Korekcja apochromatyczna, dzięki której obiektyw pozbawiony jest aberracji chromatycznej. Wada ta wynika z różnego współczynnika załamania w szkle promieni światła o różnych barwach, a efektem jest nieostry obraz przy pełnym otworze przysłony, widoczny szczególnie w obiektywach długoogniskowych. Dzięki zastosowaniu soczewek o niskiej dyspersji różnice w załamywaniu są bardzo małe i obraz jest ostry już przy przysłonie całkowicie otwartej lub lekko tylko przymkniętej.
APSAdvanced Photo System Nowy standard filmu fotograficznego o rozmiarze klatki obrazu 16x30 mm. Dodatkowe informacje, np. parametry ekspozycji, data wykonania ujęcia, mogą być przechowywane na pasku magnetycznym, umieszczonym bezpośrednio na filmie. Popularne rozmiary zdjęć z filmu APS to: C (10x15cm) H (10x15cm) P (10x24cm).
ASA American Standard Association - Odpowiednik ISO, system sensytometryczny określający czułość kliszy fotograficznej. W wypadku matrycy światłoczułej w aparatach cyfrowych mówimy o ekwiwalencie czułości (piksele skupiają się w większe grupy imitując jeden duży obszar światłoczuły).
AutobracketingTechnika autobracketingu (AEB-Auto Exposure Bracketing) jest dobrym sposobem na uzyskanie pożądanych rezultatów, nawet jeśli koncepcja zdjęcia nie jest dokładnie przemyślana. Technika ta polega na automatycznym wykonaniu trzech ekspozycji: jednej z niedoświetleniem, jednej przy nastawach określonych przez światłomierz i jednej z prześwietleniem. Możliwe jest ręczne ustawienie zakresu odchyleń do +3 jednostek skali w odstępach co 1/3 stopnia. Funkcja ta jest dostępna szczególnie w aparatach typu lustrzankowego).
Balans bieliDostrojenie aparatu cyfrowego w celu poprawnego rejestrowania barw. Zwykle w aparatach cyfrowych spotyka się predefiniowane ustawienia uwzględniające różne typy oświetlenia, np. słoneczne, światło jarzeniowe, sodowe, neonowe itp. W bardzo nietypowych warunkach (np. gdy fotografowany obiekt jest mocno podświetlony od tyłu) niezbędne może okazać się ręczne ustawienie balansu bieli (o ile aparat na to pozwala), polegające na zarejestrowaniu w danych warunkach oświetleniowych białej płaszczyzny (może być to kartka papieru) wypełniającej cały kadr.
Batery CheckWskaźnik stanu naładowania baterii.
BluetoothMiędzynarodowy standard krótkodystansowej (do 10m), radiowej transmisji danych cyfrowych oraz głosu, umożliwiający komunikacje radiową (wykorzystującą częstotliwość (2,4 GHz) między komputerami a urządzeniami peryferyjnymi, aparatami cyfrowymi, telefonami komórkowymi, cyfrowymi asystentami osobistymi (PDA) i urządzeniami zapewniającymi dostepnu do Internetu( modemami, kartami ISDN). Autorem standardu jest grupa Bluetooth Special Interest Group, założona przez firmy: Ericsoon, IBM Corporation, Intel, Nokia AB oraz Toshiba.
Bokeh(wym. boke) termin stworzony poprzez transliterację japońskiego słowa bo-ke lub boke, które oznacza rozmycie i opisuje sposób oddawania na zdjęciach nieostrości obiektywów znajdujących się poza głębia ostrości.
Brilliant ColorW projektorach funkcja odpowiedzialna za wyświetlanie obrazu o podwyższonej jasności z dużą głębią kolorów.
BulbCzas B, Czas T - teoretycznie nieograniczony czas otwarcia migawki(od momentu naciśnięcia spustu migawki do momentu jej zwolnienia).
BWZdjęcie o barwach monochromatycznych (skala szarości).
Camera obscuraNajprostszy aparat fotograficzny składający się ze skrzynki światłoszczelnej i otworka. Światło padające przez otworek tworzy na przeciwległej ściance skrzynki odwrócony obraz przedmiotu.
CCDCharge Coupled Device - (półprzewodnikowy przetwornik obrazu). Płytka z siatką elementów światłoczułych, na którą jest naświetlany obraz. W zależności od natężenia światła, padającego na poszczególne sensory, wzbudzany jest prąd elektryczny, zamieniany następnie na sygnał cyfrowy.
Celownik lunetkowyNiezależny od obiektywu układ optyczny umożliwiający obserwowanie fotografowanej sceny. Jego największą wadą jest błąd paralaksy, który powoduje, iż obraz obserwowany różni się nieznacznie od fotografowanego. Wynika to z nierównoległości osi celownika i obiektywu.
Celownik lustrzanySystem wykorzystujący ruchome lustro umieszczone w aparacie pod kątem 45 stopni za obiektywem. Podczas fotografowania obraz odwzorowywany przez obiektyw trafia za pośrednictwem lustra do oka obserwatora. W momencie wyzwolenia migawki lustro podnosi się a obraz zostaje utrwalony na kliszy. Jest to najlepszy system obserwacyjny, gdyż jest wolny od błędu paralaksy. Obraz obserwowany jest rzeczywistym obrazem fotografowanym.
Celownik optycznyInaczej wizjer lub lunetka - element optyczny aparatu fotograficznego umożliwiający ustalenie granic kadru fotografowanego motywu czyli służący do komponowania obrazu.
CFCompact Flash - Pierwsza dostępna na rynku karta Flash. Standard wprowadzony na rynek w 1994r. Charakteryzuje się jednym z największych szybkości przesyłu danych, Dodatkową cechą kart CF jest fakt, iż interfejs elektroniczny jest prawie identyczny z interfejsem IDE stosowanym w komputerach osobistych do obsługi dysków, co umożliwia ich stosowanie jako dysków o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej, niskim poborze prądu oraz małym wydzielaniu ciepła.
CMOSComplementary Metal Oxide Semiconductor - tryb matrycy światłoczułej stosowanej w aparatach cyfrowych. Przetworniki zmieniające fotony na elektrony, a elektrony na napięcie, znajdują się wprost na pikselu.
CMYKCyan (turkusowy), Magenta (purpurowy), Yellow (żółty), Black (czarny), określający cztery podstawowe barwy wykorzystywane w procesie drukowania.
Custom functionFunkcje indywidualnych ustawień użytkownika.
Czas otwarcia migawkiCzas ekspozycji (exposure time) Czas, podczas którego migawka pozostaje otwarta powodując ekspozycję klatki. Jest zazwyczaj mierzony w częściach sekundy. Każda zmiana czasu otwarcia migawki jest liczona jako jeden stopień przysłony.
Czujnik krzyżowyCzujnik automatycznego nastawiania ostrości reagujący na linie poziome i pionowe.
CzułośćWrażliwość błony fotograficznej lub matrycy na światło. Może być określona w postaci logarytmicznej lub liniowej. W aparatach cyfrowych ISO.
DobiegaczkaElement aparatu, który jest odpowiedzialny za ciągle ustawianie ostrości na wybranym, poruszającym się obiekcie - w aparatach jest to określane jako AF- Continue. Dobiegaczka umożliwia śledzenie poruszających się obiektów i wykonywanie im zdjęć seryjnych z dobrze ustawioną ostrością (po wcześniejszym podniesieniu lustra).
Double ExposurePodwójna ekspozycja.
DPIDots per inch - punkty na cal Jednostka miary opisująca geometryczną rozdzielczość obrazu drukowanego bądź wyświetlanego na monitorze (1 cal = ok. 2,54 cm).
DSLRDigital Single Lens Reflex Camera - Lustrzanka cyfrowa – rodzaj lustrzanki, w której rolę materiału światłoczułego spełnia matryca fotograficzna.
DystorsjaZniekształcenie optyczne kształtów i/lub proporcji w obrazie, występuje przy niektórych typach obiektywów, szczególnie ze zmienną ogniskową. Może być także wykorzystywane jako efekt specjalny (np. rybie oko).
Długoogniskowy obiektywObiektyw aparatu fotograficznego, którego ogniskowa przekracza długość przekątnej klatki obrazu (na przykład klasycznego kadru małoobrazkowego lub matrycy CCD w aparatach cyfrowych). Za pomocą takiego obiektywy wykonujemy zbliżenia fotografowanego motywu. Za obiektyw długoogniskowy (w standardzie optyki małoobrazkowej) można uznać taki, którego liczba ogniskowej przekracza 60mm.
E-TTLPomiar świtała lampy błyskowej przez obiektyw stosowany przez aparaty firmy Canon.
EEPROMElectrically-Erasable Programmable Read-Only Memory – rodzaj nieulotnej pamięci komputerowej. Pamięć EEPROM w odróżnieniu od pamięci EPROM może być kasowana tylko przy użyciu prądu elektrycznego. Liczba zapisów i kasowań jest ograniczona, w zależności od typu i producenta pamięci wynosi do 100,000 cykli. Po przekroczeniu tej wartości pamięć ulega uszkodzeniu. Liczba odczytów pamięci jest nieograniczona. Wykorzystywana do przechowywania małej ilości danych które muszą być dostępne po zaniku zasilania.
Efekt czerwonych oczuEfekt w postaci czerwonych plamek w oczach fotografowanej osoby. Ujawnia się na zdjęciach barwnych, osób fotografowanych z pomocą lampy błyskowej znajdującej się blisko osi obiektywu. Spowodowany jest bezpośrednim odbiciem się promienia światła lampy błyskowej od siatkówki oka.
EkspozycjaIlość światła przyjęta przez emulsję lub sensor światłoczuły podczas naświetlania. Na wartość tę wpływ ma przede wszystkim oświetlenie miejsca, w którym robimy zdjęcie, a regulowane jest przez dobór czułości, czasu naświetlenia oraz przysłony. Ekspozycja wyrażana jest przez wartość ekspozycji EV (Exposure Value).
Ekwiwalent ogniskowejOdpowiednik wartości ogniskowej obiektywu aparatu cyfrowego w standardzie optyki klasycznych aparatów małoobrazkowych (35 mm).
EVExposure Value - wartość naświetlenia (ekspozycji). Liczba EV informuje o ilości światła. Małe wartości to mała ilość światła, duża wartość EV oznacza dużą ilość światła co wprost się przekłada na odpowiednią parę czas naświetlania – przysłona. Wartości EV podawane są zawsze dla określonej czułości, zazwyczaj dla 100 ISO. Wartość 0 EV odpowiada takiemu poziomowi oświetlenia przy którym dla czułości 100 ISO dla przysłony 1.0 czas ekspozycji wyniesie 1 sekundę. Różnica 1 EV oznacza dwukrotną zmianę ilości światła, podobnie jak zmiana o jedna działkę przysłony lub czasu.
EXIFNagłówek w plikach JPEG; aparaty cyfrowe w nagłówku EXIF zapisują dane o parametrach wykonanego zdjęcia: ekspozycja, ogniskowa, balans bieli, ISO itp.
Exposure ModesTryb naświetlania.
Fill-inDopalenie światłem lampy błyskowej w cienie obrazu.
Filtr dolnoprzepustowyFiltr optyczny umieszczony przed matrycą światłoczułą, którego zadaniem jest odcięcie fal świetlnych o częstotliwości wprowadzających zakłócenia w próbkowania obrazu podczas jego zamiany na formę cyfrową. W rezultacie filtr dolnoprzepsutowy zapobiega zjawisku aliasingu, czyli schodkowania obrazu.
Filtr polaryzacyjnyEliminuje odblaski od powierzchni niemetalicznych i przyciemnianie błękitnego nieba w fotografii kolorowej bez zmieniania kolorów danej sceny. Wywołuje ciekawe efekty przy fotografowaniu przezroczystych przedmiotów plastikowych: "wyczarowują" kolory, których nie widzimy.
Filtr SkylightFiltr fotograficzny wpływający na barwę obrazu poprzez redukcję nadmiaru koloru niebieskiego, który może wystąpić przy fotografowaniu znacznie oddalonych przedmiotów. Przydaje się przy fotografowaniu krajobrazów. Niektóre aparaty cyfrowe potrafią radzić sobie z tym problemem bez konieczności użycia tego filtra.
Filtr UVNajpowszechniej stosowany filtr fotograficzny, pochłaniający promieniowanie ultrafioletowe.
Filtry fotograficznePrzezroczysty materiał szklany lub wykonany z tworzywa sztucznego, nakładany na obiektyw aparatu fotograficznego po to by wpłynąć na barwę bądź cechy rejestrowanego obrazu.
Filtry połówkoweFiltry fotograficzne wpływające jedynie na część objętego obiektywem obrazu (na ogół połowę). Możemy użyć takiego filtra wtedy, gdy chcemy zmienić barwę lub jasność jedynie fragmentu obrazu (na przykład sfotografować budynek przyciemniając niebo).
FlashPamięć Flash - Rodzaj pamięci EEPROM, pozwalający na zapisywanie lub kasowanie wielu komórek pamięci podczas jednej operacji programowania. Jest to pamięć nieulotna - po odłączeniu zasilania nie traci swojej zawartości.
FleszLampa błyskowa typu "flesz". Źródło sztucznego oświetlenia, które wysyła intensywny, krótkotrwały strumień światła oświetlający fotografowaną scenę.
Fotografia analogowaPojęcie które zaczęło funkcjonować dla odróżnienia fotografii, korzystając z aparatu fotograficznego, który obraz rejestruje na błonie światłoczułej, od fotografii cyfrowej. W fotografii analogowej w wyniku procesów fizyko-chemicznych taki utajony obraz analogowy zostaje wywołany i utrwalony. Poprzez optyczne powiększanie może być przeniesiony na światłoczuły papier fotograficzny, gdzie także w wyniku procesów fizyczno-chemicznych zostaje wywołany i utrwalony.
Fotografia cyfrowaMetoda rejestracji elektronicznej nieruchomego obrazu przedmiotu. Najczęściej jest utożsamiana z aparatem cyfrowym, w którym sensor wrażliwy na światło zamienia promieniowanie świetlne na impulsy elektryczne.
GeotagowaniePołączenie geograficznych koordynatów z innymi obiektami, jak strona internetowa, wiadomości RSS, zdjęcia, filmy. Geotagi można dodać praktycznie do każdego zestawu danych posiadających datę i czas ich zebrania. GeoTag składa się z szerokości i długości geograficznej oraz daty i czasu, a dodatkowo można zawierać wysokość i nazwę miejsca.
GIF8-bitowy (256-kolorów) Format graficzny stworzony na potrzeby serwisu informacyjnego CompuServe. Obecnie wykorzystywany najczęściej w internecie (pliki są bardzo "lekkie").
Golden Ratio Color WheelTechnologia odwzorowania kolorów w projektach firmy BenQ, wykorzystująca pięciosegmentowe koło kolorów. Jest to rozwiązanie technologiczne, które zapewnia bardziej naturalne tony kolorów. Funkcja ta pozwala na stworzenie bogatego kolorystycznie obrazu dla wszystkich formatów sygnału video, zwłaszcza DVD, telewizji wysokiej jakości HDTV, a także utrzymanie wysokiej jego jakości przy wyświetlaniu dynamicznych obrazów.
Gorąca stopkaSposób mocowania zewnętrznej lampy błyskowej na korpusie aparatu i połączenia z jego elektroniką.
Green Zone"Zielona" automatyka, automatyka programowana bez wpływu na sposób działania aparatu.
Głębia ostrościStrefa ostrego odwzorowania przez obiektyw obrazu przedmiotów, znajdujących się za i przed punktem, na który został zogniskowany. Zależy mniej więcej proporcjonalnie od odwrotności kwadratu ogniskowej i proporcjonalnie do kwadratu odległości przedmiotowej. Im większa ogniskowa obiektywu, tym mniejsza głębia ostrości. Użycie przysłony o większej liczbie zwiększa zakres ostrości obrazu. Jeśli chcemy zrobić portret i użyjemy długoogniskowego obiektywu oraz małą liczbę przysłony, ostra będzie jedynie twarz fotografowanej osoby. Pozostali ludzie bądź przedmioty znajdujące się bliżej czy dalej będą "rozmyte". Jeśli zaś chcemy sfotografować daną osobę na tle dużego, oddalonego obiektu, używamy optyki standardowej lub szerokokątnej z ustawioną większą wartością przysłony.
Hiperfokalna odległośćNajmniejsza odległość od aparatu, przedmiotu odwzorowanego ostro, gdy obiektyw jest nastawiony na nieskończoność. Jeżeli obiektyw zostanie nastawiony na ostrość dla przedmiotu znajdującego się w odległości hiperfokalnej, to głębia ostrości rozciąga się od połowy odległości hiperfokalnej do nieskończoności.
HistogramGraficzna reprezentacja danych o obrazie, przedstawiająca na wykresie ilościowy udział w obrazie punktów o różnej jasności. Umiejętne korzystanie z histogramu pomaga w uzyskaniu poprawnej ekspozycji i uniknięciu strat informacji w półtonach. Funkcją histogramu dysponują programy do obróbki zdjęć, a także wiele aparatów cyfrowych.
Hot pixels Gorące pixele Punkty matrycy nadmiernie reagujące na światło, przyjmują formę różnokolorowych kropek. Ujawniają się one przy długich czasach naświetlania (np. 8 sekund) i wysokich czułościach ISO (np. ISO 800). Im dłuższy czas naświetlania i wyższa czułość ISO tym więcej gorących punktów można zaobserwować. Należy przyjąć, że przy długich czasach naświetlania, naturalną cechą obecnych matryc jest pojawianie się gorących punktów.
I-TTLPomiar światła lampy błyskowej przez obiektyw stosowany w aparatach typu Nikon H
Integralny pomiar ekspozycjiTechnika, w której ekspozycja ustalana jest przez pomiar intensywności oświetlenia w skrajnych obszarach wokół całego kadru.
Interpolacja pikseliMetoda elektronicznego podniesienia rozdzielczości zdjęcia, obrazka. Rzeczywisty kolor dodanego piksela obrazu jest uzyskiwany na drodze interpolacji pikseli sąsiadujących. Na podstawie składowych koloru sąsiednich elementów są obliczane wartości składowe barwy centralnego punktu. Niestety im większa interpolacja, tym słabszy jej efekt końcowy.
IS Image StabilizerStabilizator obrazu, system oparty na żyroskopowym układzie sterującym grupą soczewek w obiektywach Canon, pozwalający na zmniejszenie rozmazań na zdjęciach wynikłych z drgań aparatu w czasie fotografowania.
ISOSystem stopni, w których określa się czułość filmu - im wyższa jest liczba stopni, tym bardziej czuły na światło jest film.
Jasność obiektywuZdolność obiektywu do przepuszczania świtała, wyraża się kwadratem otworu względem obiektywu. Potocznie - maksymalny otwór przysłony obiektywu.
JPEGJoint Photographic Experts Group - jeden z formatów zapisu plików graficznych. JPEG potrafi zapisywać 24-bitowy kolor ze stuprocentową wiernością, ale można także dokonać kompresji stratnej pomijając niektóre szczegóły, dzięki czemu plik wynikowy zajmie znacznie mniej miejsca (przy niskim stopniu kompresji oko ludzkie nie dostrzega zmian jakości obrazu). Format najczęściej wykorzystywany przez klientów. Należy pamiętać, że im mniejszy stopień kompresji ("upakowania"), tym lepszej jakości plik, ale i cięższy (zalecamy jednak, ze względu na jakość, kompresowanie jpeg-ów z możliwie najmniejszą kompresją). Sama procedura kompresji nie wpływa na zmianę rozdzielczości obrazka.
Karta pamięciPamięć przenośna, na której zapisywane są zrobione zdjęcia. Po zapełnieniu nośnika przerzucamy fotografie na pojemniejszy dysk komputera. "Wyczyszczona" karta jest ponownie gotowa do zapełnienia. Istnieje klika typów pamięci przenośnej do aparatów cyfrowych, z których najpopularniejsze to: Secure Digital, CompactFlash, Smart Media i MemoryStick.
Kąt widzenia obiektywuKąt tworzący się między liniami wyznaczającymi maksymalne pole widzenia obiektywu o danej ogniskowej
KompaktAparat kompaktowy - Aparat fotograficzny (klasyczny małoobrazkowy lub cyfrowy), charakteryzujący się uproszczoną budową w porównaniu na przykład z tzw. lustrzankami. Najczęściej kompakty posiadają wbudowany na stałe obiektyw oraz wizjer optyczny (patrz "celownik optyczny"). Te na ogół niewielkich rozmiarów aparaty fotograficzne są przeznaczone głównie dla amatorów, o czym świadczy chociażby duży stopień automatyzacji podstawowych funkcji.
Kompresja obrazuZmniejszenie rozmiarów pliku zdjęciowego według stałego algorytmu.
KontrastRóżnica między najjaśniejszymi i najciemniejszymi partiami obrazu.
Korekcja ekspozycjiZmiana parametrów ekspozycji (naświetlania) w stosunku do tych które zostały zaproponowane przez światłomierz lub ustawione przez automatykę aparatu ewentualnie odczytane z tabel. Korekcję można wprowadzać zarówno zmieniając czas naświetlania jak i wartość przysłony. Korekcja może być dokonywana z dokładnością do jednej, 1/2 lub 1/3 działki w zależności od modelu aparatu lub indywidualnych ustawień użytkownika. Korekcja na + (plus) spowoduje dotarcie do matrycy większej ilości światła (przedłużenie czasu lub otwarcie przysłony). Korekcja na – (minus) spowoduje dotarcie mniejszej ilości światła (skrócenie czasu naświetlania lub przymknięcie przysłony). Najczęściej stosowaną jednostką jest wartość EV. Używana gdy świadomie chcemy prześwietlić lub nie doświetlić zdjęcie w stosunku do tego co proponuje światłomierz lub wiemy, że wskazania światłomierza są błędne i chcemy je skorygować.
Krążek rozproszeniaNieostry obraz punktu świetlnego tworzonego przez układ optyczny. Za ostre przyjmuje się obrazy, w których krążek rozproszenia jest nie większy niż 0,1-0,3 mm.
Lampa błyskowa dedykowanaTyp lampy błyskowej przeznaczonej do współpracy z określonymi typami aparatów fotograficznych. Lampa po połączeniu z aparatem jest regulowana przez jego układ sterujący, w szczególności jego migawkę, a także otrzymuje informacje dotyczące czułości użytej błony i pomiaru oświetlenia.
Lampa błyskowa pierścieniowaLampa z rurką palnika o kształcie pierścieniowym, mocowanym na obiektywie. Ze względu na bezcieniowe oświetlenie używana głównie przy fotografowaniu z bliska drobnych przedmiotów.
LCDMonitor wbudowany w aparat cyfrowy, na którym możemy podejrzeć obraz widziany przez aparat, obejrzeć zrobione już zdjęcia, wyświetlić menu lub parametry naświetlenia.
Liczba przewodniaOkreśla maksymalną moc błysku lampy błyskowej. Wyrażana jest iloczynem użytej przesłony i odległości od przedmiotu, przy której uzyskamy prawidłową ekspozycję przy założeniu, że czułość materiału światłoczułego wynosi ISO 100/21 i odległość mierzona jest w metrach.
Live ViewFunkcja niektórych lustrzanek cyfrowych pozwalająca na podgląd obrazu na ekranie LCD podczas kadrowania.
LustrzankaTyp aparatu fotograficznego w którym światło padające przez obiektyw odbite jest od lustra i pada na matówkę, tworząc na niej obraz obserwowanego przez obiektyw przedmiotu.
Lustrzanka dwuobiektywowaLustrzanka z dwoma obiektywami jeden tworzy obraz na filmie, a drugi na matówce poprzez odbicie w lustrze.
Lustrzanka jednoobiektywowaTyp aparatu, w którym za obiektywem jest umieszczone ruchome lustro, ustawione pod kątem 45°, a w lustrzankach 35 mm, zamontowany nad lustrem pryzmat pentagonalny z kilkoma posrebrzonymi powierzchniami, umożliwia obserwację w celowniku aparatu dokładnie tego samego obrazu, który jest odwzorowany przez obiektyw.
MakrofotografiaFotografia zarejestrowana z małej odległości, bez użycia mikroskopu, w której obraz uzyskany na elemencie światłoczułym jest większy od fotografowanego obiektu.
ManualTryb ręcznego doboru parametrów naświetlania.
Martwe PikseleKomórki matrycy światłoczułej niereagujące na światło. Wada matrycy.
MatówkaPółprzezroczysta, np. szklana, zmatowiona płytka w aparacie fotograficznym, na której tworzy się obraz rzutowany przez obiektyw aparatu. Umożliwia podgląd obrazu w aparacie w celu ustawienia ostrości lub wyboru kadru.
Matryca ŚwitłoczułaSensor Obrazowy - Rodzaj przetwornika optyczno-elektronicznego przetwarzającego padające na niego światło na impulsy elektryczne. Impulsy z matrycy światłoczułej trafiają następnie do przetwornika analogowo-cyfrowego, gdzie są zamienia na obraz w postaci cyfrowej.W fotografii cyfrowej stosuje się w tej chwili dwa podstawowe rodzaje matryc CCD i CMOS.
Micro SDZminiaturyzowana wersja kart SD, stosowana w telefonach komórkowych. Do wykorzystania w normalnych slotach katt SD potrzebna jest przejściówka. Zastosowanie technologii High Capacity pozwalającej na większą szybkość i pojemność kart zaznaczono w nazwach kart Micro SD HC
MigawkaUrządzenie służące do sterowania czasem naświetlania, Stosowane są migawki mechaniczne centralne lub szczelinowe, w prostszych modelach aparatów cyfrowych spotyka się migawkę elektroniczną, w której nie występuje element mechaniczny, a czas otwarcia migawki odpowiada czasowi uaktywnienia matrycy światłoczułej.
MMCMultiMediaCard Karty pamięci nieulotnej typu Flash, które zadebiutowały na rynku w 1997r. Standard opracowany przez spółkę SanDisk Corporation oraz Siemens AG/Infineon Technologies Ag. Odznaczają się wysoka wytrzymałością na warunki zewnętrzne. Charakteryzują się podobnymi wymiarami jak SD (minimalnie mniejsza grubość), identycznym zestawem styków i wewnętrzną architekturą - można jej używać zamiennie z karta SD. Nie posiada zabezpieczenia przed skasowaniem plików, zapis zdjęć na nie jest wolniejszy niż w przypadku SD, a cena niższa.
MonopodStatyw jednonożny.
MontażFotomontaż, wycinanie i montowanie ze sobą części oddzielnych obrazów w celu stworzenia innego obrazu.
MSMemory Stick - Karty pamięci, w których zastosowano pamięć Flash EEPROM, opracowane przez SONY, zaprezentowane w 1999r. Współpraca Sony z SanDiskiem zaowocowała na początku 2003 roku powstaniem dwóch nowych typów kart MS MS Pro i MS Select. MS Pro ma większą pojemność i prędkość przesyłu danych. Karta MS Select składa się z dwóchu oddzielnych pamięci, pomiędzy którymi użytkownik może się przełączać. W wersjach MemoryStick Duo oraz Memory Stick Pro Duo wielkość karty zredukowano o połowę. Dla nich stworzono odpowiednie przejściówki. Wersja Memory Stick Micro (M2) - to miniaturowa wersja karty Memory Stick o rozmiarach prawie czterokrotnie mniejszych od standardowej.
Multiple ExposureWielokrotna ekspozycja
Nasadki Zamazują połowę obrazu w smugi, stwarzając wrażenie, że fotografowany obiekt bardzo szybko się porusza – nawet jeśli nie porusza się wcale.
Nasadki "star"Zmieniają źródła światła i bardzo jasne punkty fotografowanej sceny w rozbłyskujące gwiazdki. Nasadki są dostępne w kilku odmianach, dających gwiazdki cztero-, sześcio-, ośmio- i szesnastoramienne, jak również w odmianach regulowanych. Wiele nasadek "star" w niewielkim stopniu pogarsza ostrość. Można je stosować w aparatach kompaktowych - wystarczy podczas fotografowania przytrzymać nasadkę przed obiektywem.
Nasadki dyfuzyjnePrzepuszczają większą część światła niezmienionego, które rysuje na filmie ostry obraz podstawowy, i rozpraszają część światła, które rysuje nieostre obrazy dodatkowe nakładając się na obraz podstawowy, tworząc na zdjęciu miękki, świetlisty obraz. Używane są głównie do portretów, nadają się również do zdjęć krajobrazów, zwłaszcza oświetlonych od tyłu. Niektóre nasadki zmniejszają kontrast.
Nasadki miękko rysująceSprawiają, że fotografowana scena wygląda jak zamglona. Zawierają one drobiny bądź pokryte są wzorkami, które rozpraszają światło jak prawdziwa mgła, osłabiając w ten sposób kontrast, tłumiąc kolory i tworząc poświatę wokół świateł znajdujących się w fotografowanej scenie. Nasadki są dostępne w różnej intensywności – od słabych do silnych.
Nasadki multiplikująceWystępują w dwóch podstawowych rodzajach: promieniowe i liniowe. Każdy typ ma kilka odmian. Promieniowe tworzą trzy lub więcej zewnętrznych miękkich obrazów otaczających ostry przeważnie obraz centralny; liniowe tworzą miękkie, powtarzające się obrazy po jednej stronie obrazu głównego. Efekt wywoływany przez te nasadki, zmienia się w zależności od przesłony, długości ogniskowej i odległości fotografowania.
NieskończonośćTaka odległość aparatu od obiektu, przy której promienie światła wysyłane przez obiekt stają się równoległe do siebie.
ObiektywZłożony układ optyczny aparatu, służący do odwzorowania obrazów fotografowanych przedmiotów.
Obiektyw "rybie oko"Tego typu obiektyw ma najkrótszą ogniskową (6-16mm), a jego kąt widzenia jest tak szeroki (180 stopni lub więcej), że daje on na klatce filmu obraz okrągły zamiast zwykłego, prostokątnego. Każda linia prosta, która nie przechodzi przez środek zdjęcia, jest zakrzywiona (nie wyłączając horyzontu, jeśli pojawia się powyżej lub poniżej środka zdjęcia).
Obiektyw portretowyObiektyw o odległości ogniskowej ok. 90 mm (dla aparatu 35 mm). Obiektywy lustrzane - obiektywy przy konstrukcji, których dla zmniejszenia rozmiarów obudowy obiektywu przy długiej ogniskowej wykorzystano zarówno soczewki, jak i lustra.
Obiektyw zmiennoogniskowyZoom obiektyw, który ma tak zaprojektowany wielosoczewkowy układ optyczny, że możliwa jest zmiana jego odległości ogniskowej. W efekcie można przybliżać i oddalać fotografowany obraz obiektu.
Obiektywy o stałej ogniskowejObiektywy o jednej, stałej ogniskowej. Tzw. ogniskowe, sztywne w przeciwieństwie do dwuogniskowych i obiektywów zmiennoogniskowych posiadają jedną, stałą ogniskową.
Obiektywy o stałej ostrościFix-fokus, obiektywy o pewnej stałej odległości od płaszczyzny filmu, nie mające możliwości zmiany ostrości w zależności od odległości między aparatem a obiektem. Stosowane są w tanich, prostych aparatach.
Obiektywy o zmiennej ostrościObiektywy, w których można ustawiać ostrość w zależności od odległości obiektu.
Obiektywy szerokokątneObiektywy o wyjątkowo krótkiej ogniskowej w stosunku do przekątnej klatki (dla 35 mm - od 8 do 38 mm).
Ognisko obiektywuPunkt, w którym skupiają się promienie światła równoległe do osi optycznej obiektywu po załamaniu się w układzie soczewek obiektywu.
Ogniskowa obiektywuOdległość między tylnym punktem węzłowym układu optycznego i ogniskiem obiektywu. Jej wartość podawana jest w milimetrach. Im większa, tym bardziej obraz jest przybliżany przez obiektyw.
OSOptical Stabilizer - układ optycznej stabilizacji obrazu.
PanningSzwenkowanie kamer, panoramowanie. Fotografowanie poruszających się obiektów poprzez śledzenie ich aparatem, dzięki czemu można uzyskać osty główny obiekt na rozmytym tle.
PanoramaW znaczeniu fotograficznym szeroka, ciągła scena, zarejestrowana za pomocą aparatu panoramicznego albo zmontowana z szeregu kolejnych zdjęć sceny dla stworzenia widoku panoramicznego.
ParalaksaRóżnica między obrazem widzianym poprzez celownik aparatu fotograficznego a obrazem odwzorowanym przez obiektyw na elemencie światłoczułym. Błąd paralaksalny najbardziej uwidocznia się w aparatach z celownikiem przeziernikowym (lunetkowym), spotykanym w większości cyfrówek, ponieważ oś optyczna celownika jest w aparacie przesunięta względem osi optycznej obiektywu.
Perspektywa Wizualne przedstawienie głębi i odległości na dwuwymiarowym zdjęciu.
Pierścienie pośrednieSłużą do wykonywania zdjęć w skali makro. W zależności od skali odwzorowania fotografowanych przedmiotów stosuje się od 1 do 3 pierścieni między aparatem a obiektywem.
PikselNajmniejszy punkt cyfrowego obrazu rastrowego, zawiera informacje o jasności i barwie.
Piksele efektywnePiksele biorące udział w rejestracji obrazu i naświetlane prze obiektyw. Inne, pozostałe piksele, otaczające centralną, naświetlaną cześć matrycy, moga służyć na przykład na zdefiniowanie czerni.
Pomiar światłaSystem pomiaru warunków oświetleniowych dobierający najlepszą dla danego kadru ekspozycję. Aparaty cyfrowe wyposażone są zawsze w automatyczny pomiar światła (Automatyka Ekspozycji), który doskonale wyręcza nam w ustawieniu optymalnej przysłony i czasu naświetlenia. Zaawansowane aparaty oferują też różne rodzaje pomiaru: matrycowy (inaczej uśredniony), punktowy, centralnie - ważony i inne.
Predictive Focus ControlFunkcja śledzenia obiektów z zachowaniem ostrości.
Preselekcja czasu migawkiTyp półautomatycznego sterowania naświetlaniem, w którym fotografujący ręcznie ustawia wartość czasu migawki, a układ sterujący automatycznie dobiera wartość liczby przesłony, zapewniającą w konkretnych warunkach prawidłowe naświetlenie.
Preselekcja przesłonyTyp półautomatycznego sterowania naświetlaniem, w którym fotografujący ręcznie ustawia wartość liczby przesłony, a układ sterujący automatycznie dobiera czas migawki, zapewniający w danych warunkach prawidłowe naświetlenie.
Priorytet migawkiFotografujący własnoręcznie ustawia czas naświetlenia (otwarcia migawki), a automatyka aparatu dostosowuje do tego optymalną przysłonę.
Priorytet przysłonyRęczny dobór wielkości otworu przysłony z automatycznie dobranym czasem naświetlenia. Zadając określoną przysłonę regulujemy głębię ostrości.
Przepalenieprześwietlenie to efekt zarejestrowania obrazu bez szczegółów w światłach, czyli w najjaśniejszych fragmentach ujęcia. Główną przyczyną powstania prześwietlenia jest zbyt duża rozpiętość tonalna fotografowanego motywu, czyli zbyt duży kontrast między najciemniejszymi a najjaśniejszymi partiami fotografowanego motywu. Kontrast ten jest stosunkowo łatwo zmierzyć stosując punktowy pomiar ekspozycji (naświetlania): kierujemy punkt pomiarowy na najjaśniejszy fragment ujęcia i zapamiętujemy parametry ekspozycji - najlepiej wartość przysłony (łatwiej jest przeliczać). Następnie kierujemy punkt pomiarowy na najciemniejszy fragment motywu i odczytujemy wartość przysłony. Mamy więc dwa wyniki: jeden dla świateł (najjaśniejszej części motywu) drugi dla cieni (najciemniejszych części fotografowanego motywu). Teraz je porównujemy: jeśli np. dla świateł otrzymaliśmy wartość przysłony "11", a dla cieni "5,6", to rozpiętość tonalna takiego motywu wynosi 2 stopnie przysłony (ciąg przysłon wygląda następująco: 1,7; 2; 2,8; 5,6; 8; 11; 16; 22; 45 (bez wartości pośrednich). Tak określoną wartość kontrastu porównujemy z możliwościami jego przenoszenia przez zastosowany materiał światłoczuły. Z reguły materiały tradycyjne, barwne mogą zarejestrować (bez prześwietleń lub niedoświetleń) kontrast 2,5 stopni przysłony - materiały negatywowe i ok. 1,5 stopnia przysłony - materiały odwracalne tzw. sklajdy.
Przysłona obiektywuDiafragma - Element mechaniczny umieszczony w obiektywie aparatu fotograficznego regulujący wielkość czynnego otworu obiektywu i tym samym natężenie światła, które po przejściu przez obiektyw pada na film lub matrycę CCD. Wielkość przesłony jest odwrotnie proporcjonalna do ilości wpuszczanego do wnętrza aparatu światła. Za pomocą przesłony reguluje się głębię ostrości obrazu.
Punkt nodalnyNodal Point - jest to punkt obiektywu wokół którego należy obracać obiektyw + aparat np. robiąc panoramy. Jest to miejsce przecięcia się promieni równoległej wiązki światła po przejściu przez soczewki. Punkt ten znajduje się najczęściej w "środku" obiektywu, a w przypadku konwerterów może przypadać nawet tuż przed przednią soczewką.
Punktowy pomiar ekspozycjiMetoda pomiaru ekspozycji bazująca na analizie punktu centralnego fotografowanej sceny.
RAWTryb zapisu oznaczany jako RAW (tzw. surowy) jest trybem pozwalającym na transfer danych (bitów) bezpośrednio z aparatu cyfrowego (matrycy CCD lub CMOS) do np. komputera, bez żadnej ingerencji w ten proces ze strony oprogramowania (przetwarzania elektronicznego), czy też sprzętu.
Redukcja efektu czrwonych oczuFunkcja pozwalająca zlikwidować czerwone źrenice osób sfotografowanych z wbudowana lampa błyskową, które są efektem zbyt bliskiego położenia lampy błyskowej osi optycznej obiektywu.
RGBInformacja o kolorze zapisana w formacie koloru Red/Green/Blue (Czerwony/Zielony/Niebieski). System przedstawiania barw wyświetlanych na ekranie monitora. Te trzy podstawowe kolory łączone w różnych proporcjach dać mogą w wyniku dowolną barwę światła widzialnego. Poziom nasycenia każdego z trzech kolorów R, G i B reprezentowany jest przez liczbę od 0 do 255. Możliwych do wygenerowania kolorów RGB jest zatem 256 X 256 X 256 czyli 16 777 216. System ten jest wykorzystywany przez monitory komputerowe, skanery etc. Na d-laba pliki muszą być przygotowywane w systemie RGB 24 bitowym, chociaż papier po naświetleniu i tak jest właściwie zbieżny z paletą CMYK. W praktyce, RGB w odróżnieniu od CMYKa, lepiej oddaje jaskrawe (świecące) kolory.
RozdzielczośćLiczba punktów składających się na zarejestrowany obraz. Im więcej pikseli, tym większe i bardziej wyraźne zdjęcie.
SamowyzwalaczMechanizm sprężynowy wkręcany w przycisk wyzwalania migawki. Służy do wyzwalania migawki aparatów nie posiadających tego urządzenia, zamocowanych na statywie. Przed uruchomieniem należy naciągnąć sprężynę mechanizmu. Czas opóźnienia wyzwolenia migawki wynosi około 8 - 10 sek.
SDSecure Digital - standard kart pamięci stworzony w 1999 roku przez Panasonic, SanDisk i Toshiba, charakteryzuje się niskim poborem energii, szybkością dorównuje kartom CF oraz niewielkimi rozmiarami, stad stosowany w małych aparatach kompaktowych i jako dodatkowy w profesjonalnych lustrzankach u i aparatach przeznaczonych dla najbardziej wymagających. Poza grubością, ich wymiary są identyczne jak kart MMC. Karty SD posiadają 9 wyprowadzeń oraz rzadko używana funkcję zabezpieczenia danych chronionych prawami autorskimi przed kopiowaniem. Dodatkowo posiadają mały przełącznik zabezpieczający zapisane na karcie dane przed przypadkowym skasowaniem.Zastosowanie technologii High Capacity pozwalającej na większą szybkość i pojemność kart zaznaczono w nazwach kart SD HC.
Sensor światłoczułyUkład scalony rejestrujący światło, które przez obiektyw pada na jego powierzchnię. Składa się z milionów maleńkich punkcików (pikseli) reagujących na światło o jednym z trzech kolorów. W aparatach cyfrowych element ten pełni funkcje "cyfrowego filmu" - złożony z punktów obraz trafia na końcu do przenośnej pamięci w postaci pliku zdjęciowego. Najczęściej stosowany układ to CCD, czasem stosuje się również przetwornik CMOS.
SepiowanieZamiana czarnych i szarych tonów czarno-białego obrazu na brązowe.
Skala szarościGray Scale Seria kolorów od białego do czarnego z pośrednimi szarościami o stopniowanym nasyceniu.
SLRSingle-Lend Reflex - lustrzanka jednoobiektywowa.
SmSmart/Media - standard Olympusa, Fujifilm i Toshiby z 1996 roku, porzucony na rzecz kart eXtremeDigital (xD). Karta nie posiada własnego kontrolera, co obniża koszty jej produkcji i czasami cenę. Kontroler jest wbudowany w aparaty, ale jego wersję sprzed 2001 roku nie są kompatybilne z kartami o pojemności większej niż 32 MB, wprowadzonymi na rynek później.
SolaryzacjaW fotografii cyfrowej efekt polegający na skrajnym podniesieniu kontrastu przez co na zdjęciu widzimy wyłącznie pola czarne i białe.
Stabilizator obrazuIS Image Stabilizer System zastosowany w niektórych obiektywach Canona, oparty na żyroskopowym układzie sterującym grupą soczewek. Pozwala na zmniejszenie na zdjęciu rozmazań wynikłych z drgań aparatu i obiektywu podczas fotografowania. Umożliwia co najmniej dwu- a czasem nawet ośmiokrotne przedłużenie czasu naświetlania przy fotografowaniu "z ręki" w stosunku do tego, który podają podręczniki fotografii dla danej ogniskowej obiektywu.
StatywKonstrukcja trzynożna o całkowitej wysokości około 140 cm(standard), składana z trzech elementów. Powinna być stabilna. Na zwieńczeniu znajduje się śruba z gwintem 1/4" lub 3/8" do mocowania kamery podczas filmowania lub wykonywania zdjęć przy czasach migowych dłuższych niż 1/30 sek.
Światło1) w potocznym znaczeniu widzialna część promienia elektromagnetycznego zwana promieniowaniem optycznym; obejmuje długość fali od około 400 nm (fiolet) do około 700 nm (czerwień); 2) z punktu widzenia fizycznego również sąsiednie zakresy promieniowania: nadfiolet, promienie gamma, rentgenowskie i podczerwień. Prędkość rozchodzenia się światła w środowisku jednorodnym wynosi 299,793 km/s; 3) z czysto fotograficzno-użytkowego punktu widzenia - źródło oświetlenia umożliwiające zarejestrowanie obrazu na materiale światłoczułym.
ŚwiatłomierzSłuży do prawidłowego ustalenia warunków naświetlenia materiału światłoczułego poprzez ustawienie czułości filmu i zgrania wychylającej się wskazówki z indeksem. Następnie należy odczytać najodpowiedniejszą parę to jest przysłonę i czas wyzwolenia migawki, które należy nastawić w aparacie. Występują równie światłomierza zasilane bateryjne, gdzie przez obrót pierścienia powodujemy wygaszenie diody, a tym samym uzyskujemy prawidłowe warunki naświetlenia.
Szumy matrycyTo zakłócenia powstające w matrycy światłoczułej. Szumy wzrastają wraz ze zwiększaniem czułości matrycy (ISO) oraz wraz z wydłużaniem czasu naświetlania. Największe szumy pojawiają się podczas wykonywania zdjęć nocnych przy wysokiej czułości np. 800 ISO i długim (kilkusekundowym) czasie naświetlania. Wyższe modele aparatów mają wbudowany programowy system redukcji szumów.
TelekonwerterZespół soczewek mocowany pomiędzy aparatem fotograficznym, a obiektywem w celu powiększenia centralnej części obrazu dawanego przez obiektyw fotograficzny. Na przykład telekonwerter 2x powiększa centralną część obrazu z 12 x 18 mm do 24 x 36 mm. Najczęściej spotykamy telekonwertery 1,4x, 2x i 3x. Telekonwerter 2x zwiększa w przybliżeniu dwukrotnie ogniskową obiektywu, zmniejszając jednocześnie 4 razy jasność (co odpowiada zwiększeniu liczby przesłony 2 razy) i zmniejsza około 2 razy rozdzielczość obiektywu. Np. telekonwerter 2x z obiektywem 2.8/135 mm o rozdzielczości 100 lpmm da nam odpowiednik obiektywu 5.6/270 mm o rozdzielczości 50 lpmm. Telekonwerter zbudowany jest z grupy soczewek, które razem działają, jak soczewka rozpraszająca. Położenie obiektywu względem telekonwertera jest takie, aby obraz dawany przez sam obiektyw powstawał pomiędzy soczewkami telekonwertera a jego ogniskiem pierwszym (przedmiotowym). W ten sposób obraz ten stanowi obiekt pozorny dla telekonwertera, który z kolei przekształca go w obraz rzeczywisty, powiększony. Jeśli na przykład obraz tworzony przez sam obiektyw powstaje w połowie odległości między soczewką rozpraszającą a jej ogniskiem, to obraz wynikowy powstanie w jej odległości ogniskowej (w ognisku przedmiotowym soczewki) z czego wynika, że będzie powiększony dwukrotnie. Otrzymamy w ten sposób telekonwerter 2x. Zestawienie telekonwertera i obiektywu daje działanie podobne do teleobiektywu od którego jest tańsze i lżejsze, ale wprowadza dodatkowe aberracje optyczne, a czasem także winietowanie.
TeleobiektywRodzaj wąskokątnego obiektywu fotograficznego, który ze względu na specjalną budowę optyczną ma odległość ogniskową znacząco większą niż długość jego obudowy. Najprostsze teleobiektywy składają się z dwóch grup soczewek: pierwszej, skupiającej znajdującej się w przedniej części obiektywu oraz drugiej, rozpraszającej, znajdującej się w jego tylnej części. Działanie drugiej z tych grup podobne jest do działania telekonwertera. Potocznie mianem teleobiektywu określa się każdy obiektyw wąskokątny.
TIFF Tag Image File Format Format zapisu plików graficznych. TIFF jest rodzajem bitmapy wykorzystującym różne metody kompresji; istnieje też możliwość zapisu bez kompresji. TIFF zapisuje 24-bitowy kolor. Jest najlepszym formatem do przechowywania grafiki rastrowej.
TTLTrough The Lens - System pomiaru światła wpadającego przez obiektyw w określonym polu.
Układ optycznyZespół odchylający i odbijający promienie świetlne elementów: soczewek, pryzmatów, luster, itp. Przykładem układu optycznego może być obiektyw fotograficzny zbudowany z kilku soczewek lub całokształt układu lustrzanki jednoobiektywowej: obiektyw - lustro - matówka - pryzmat pentagonalny - okular celownika. Zależnie od kryterium podziału rozróżnia się między innymi układy optyczne dodatnie (skupiające) lub ujemne (rozpraszające), achromatyczne, aplanatyczne, anastygmatyczne.
ViewfinderCelownik
VRVibration Reduction - układ redukujący drgania.
Wężyk spustowyGiętka linka stalowa, przesuwająca się w pancerzu po naciśnięciu na przycisk zakończenia linki. Natomiast drugi koniec jest zakończony gwintem umożliwiającym wkręcenie wężyka w spust migawki. Wysunięcie się z pancerza trzpienia powoduje wyzwolenie migawki.
WidgetMały program uruchamiany na pulpicie użytkownika, oferujący użyteczne informację lub funkcję (zazwyczaj tylko jedna funkcję).
Wielopunktowy pomiar ekspozycji (matrycoMetoda pomiaru ekspozycji polegająca na podziale sceny na siatkę i indywidualnym pomiarze uzyskanych w ten sposób obszarów (pól siatki). Obszary w centralnych obszarach kadru mają większy wpływ na ostateczny wynik pomiaru niż obszary skrajne.
WinietowanieJest to zaciemnienie brzegów kadru przez jakiś element obiektywu lub element nałożony na obiektyw np. osłonę przeciwsłoneczną lub filtr - bardzo często zdarza się tak w obiektywach super szerokokątnych. Przymknięcie przesłony powinno wyeliminować winietowanie.
xDeXtreme Digital - karty pamięci obecne od czerwca 2002 roku jako następca kart SM. Szybsze od kart starszych formatów SM, MMC, oraz MS. Charakteryzują je mniejsze wymiary w porównaniu do większości innych formatów, noski pobór mocy, duża wytrzymałość i odporność na zniszczenie. Stosowane głównie w aparatach Olympus i Fujifilm.
Zdjęcia seryjneFunkcja umożliwiająca wykonanie serii zdjęć przy jednym naciśnięciu (i przytrzymaniu) spustu migawki.
ZoomInaczej zmienna ogniskowa, jest to możliwość "zbliżenia" fotografowanego obiektu bez ruszania się z miejsca. W praktyce zmiana ogniskowej powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kąta widzenia czego efektem jest wrażenie powiększania lub zmniejszania się naszego modelu. Jeśli w opisie aparatu cyfrowego wyczytamy, że zoom jest 3-krotny, znaczy to, że różnica między najmniejszą a największą ogniskową wynosi 3x.
Zoom cyfrowyPowiększenie fragmentu obrazu dające efekt podobny do uzyskanego z obiektywu długoogniskowego. Przybliżenie fotografowanego motywu za pomocą zoomu cyfrowego powoduje straty w jakości zdjęcia.