Quadralite Pulse PRO X kontra Jinbei MSN PRO

Zaaranżowałem pojedynek jak w średniowieczu i choć nie jest to opowieść o dwóch zwaśnionych osobach. Nie przeczytasz tu również o zażartej walce na miecze, szpady czy pistolety. Obnażę jeno przed wami wady i zalety dwóch powyższych bohaterów, którzy walczyć będą o honor, a z ciebie drogi czytelniku zrobię sekundanta który spór ten rozstrzygnie.

Producenci przechwalają się możliwościami swoich urządzeń kusząc nas niezwykłymi parametrami zachęcając do zakupu, czy jednak to co piszą potwierdza się z rzeczywistością? Musimy im zaufać, bo kto jest w stanie zrobić badania parametrów takiego sprzętu. Tak się złożyło że od niedawna intensywnie poznaje możliwości pewnego urządzenia pomiarowego (Sekonic L-858D), które to zachęciło mnie do kilku testów.

Przetestuje dwie studyjne lampy błyskowe: Quadralite Pulse Pro X 800 i Jinbei MSN PRO 800. Test wykonam w studio fotograficznym, a nie w warunkach laboratoryjnych dlatego parametry nieznacznie mogą różnić się od tych z tabelek w instrukcjach obsługi powyższych lamp. Oba modele testowane będą w tych samych warunkach i tym samym urządzeniem pomiarowym, aby zminimalizować możliwości występowania błędów. Bardziej chodziło mi o faktyczne porównanie parametrów między lampami, niż między laboratoriami w których przeszły testy producentów.

Obie lampy są produkcji azjatyckiej i nalezą do grupy bardzo zaawansowanych technologicznie urządzeń, gdzie porównywanie podstawowych parametrów to trochę za mało. Dlatego przede wszystkim skupię się na porównaniu czasu trwania błysku dla trybu stabilizacji temperatury barwowej, jak i trybu zamrażania błyskiem. Porównam również energię błysku, jak i jej stopniowanie. Przyjrzę się też podstawowym funkcjom lampy i spróbuje pokazać ich wady i zalety.

Podstawowe parametry

Quadralite Pulse PRO X 800

Maksymalna energia błysku to 800Ws, możemy ją stopniować w dół do 1/128, czyli o 7 stopni przysłony. Producent informuje o minimalnej energii błysku na poziomie 3,1Ws. Według mojej wiedzy ten parametr jest nieprawdziwy, zostawiam to na razie powrócę jeszcze do tej moim zdaniem nieścisłości. Lampa posiada dwa tryby realizacji błysku, pierwszy utrzymuje stabilną temperaturę barwową na poziomie 5600K z tolerancją +/-200K. Różnica pomiędzy poszczególnymi błyskami na różnych mocach może osiągnąć maksymalnie 400K. Drugi tryb to generowanie krótkich czasów błysków kosztem temperatury barwowej. W trybie tym temperatura barwowa schodzi na drugi plan i waha się pomiędzy 5400K a 9000K. Rożnica jest spora bo aż 3600K, ale w zamian producent zagwarantował czasy trwania błysku na poziomie nawet do 1/25640s!

W przypadku firmy Jinbei i lampy MSN PRO 800

Maksymalna energia błysku to również 800Ws, z tym że możemy ją ograniczyć do 1/256, czyli o 8 stopni przysłony. Minimalna energia błysku wynosi (wyliczenie arytmetyczne) 3,125Ws. Tu producent nie podaje minimalnej mocy, więc nie mam się do czego doczepić. MSN również posiada dwa tryby realizacji błysku, pierwszy to stabilna temperatura barwowa na poziomie 5500K z tolerancją +/-100K. Różnica między błyskami może wynosić maksymalnie 200K. W trybie realizacji krótkiego czasu błysku, temperatura barwowa może wahać się pomiędzy 5400K, a 9500K W tym przypadku różnica jest spora, bo aż 4100K w zamian lampa oferuje czasy trwania błysku dochodzące do 1/56000s. Chcąc być obiektywny zwrócę uwagę, że Jinbei podaje czasy efektywnego trwania błysku (t=0,5), a Quadralite całkowity czas trwania błysku (t=0,1). Dlatego aby móc porównać ze sobą lampy konieczne było zmierzenie powyższych parametrów.

Poniżej dwie tabelki z danymi jakie zarejestrowałem za pomocą światłomierza Sekonic L-858D ustawionego na odległości 1m od źródła światła. Dla każdej z lamp dokonałem pomiaru czasu błysku efektywnego (t=0,5) i całkowitego (t=0,1) w trybach stabilizacji temperatury barwowej i trybie mrożenia błyskiem.

Sporo danych i jak na pierwszy rzut oka to chce się uciekać, dlatego dla ułatwienia analizy rozbiję to na poszczególne zagadnienia. Zacznijmy od porównania czasu trwania błysku w trybie „Speed” / „Freeze”

Tryb krótkiego czasu trwania błysku

W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na to, że Quadralite Pulse Pro X osiągnął najkrótszy czas trwania błysku dla t=0,1: 1/21200s, a nie deklarowane 1/25640. Również nie mogę nie zauważyć, że czas na pełnej mocy uzyskał krótszy od deklarowanego na poziomie1/477s zamiast 1/256s. Przy tak strasznie krótkich czasach trwania błysku to może nie jest jakaś ogromna różnica (choć wyraźna!), jednak przypominam test wykonany w warunkach studyjnych nie laboratoryjnych! Jeśli chodzi o MSN PRO od Jinbei to troszkę im się upiekło, gdyż nie mogę potwierdzić wyniku 1/56000s ze względu na fakt, że skala światłomierza kończy się na wartości 1/55000s. Biorąc pod uwagę fakt, że o przysłonę wyżej zanotowałem wartość 1/49400s to jestem w stanie uwierzyć w zadeklarowane przez producenta osiągi. Przyglądając się maksymalnej mocy zwracam uwagę że producent podał wartość czasu trwania błysku 1/900s, a Sekonic zmierzył wartość krótszą od zadeklarowanej, bo na poziomie 1/1050s.
Przyjrzyjmy się zatem wynikom pomiarów dla parametru t=0,1. Minimalna wartość to 1/22200s dla 1/256 mocy lampy, w przypadku 1/128 zarejestrowana wartość to 1/17100.
Krótszy czas przy zastosowaniu tej samej energii błysku osiągnęła zatem lampa Qauntum, łatwiej to zaobserwować i porównać na poniższym wykresie.

Dokonując pomiarów czasu trwania błysku, światłomierz mierzył również ekspozycję dla ISO100; 1/200s, czyli typowe ustawienia w studiu fotograficznym przy użyciu lamp błyskowych. Najniższa możliwa czułość matrycy i czas otwarcia migawki w okolicach synchronizacji migawki z błyskiem. Wartości wyrażone w przysłonach jakie udało się uzyskać lampom widoczne są na poniższej grafice lub w tabelach powyżej pod wartością czasu trwania błysku. Lampa Quantum Pulse Pro uzyskała maksymalną wartość przysłony na poziomie f:40, a Jinbei MSN PRO f:45 Wnioskuje z tego, że lampa Jinbei mimo zadeklarowanej tej samej mocy jest o 1/3EV „mocniejsza”. Nie odpowiem jednak na pytanie czy MSN ma wyższą moc od zadeklarowanej czy PULSE ma niższą od zadeklarowanej.

Obie lampy na tym etapie zaliczyły drobną wpadkę przy stopniowaniu energii błysku (tabela zakolorowane pola). Jinbei redukując moc ze wartości 5 na 4 (1/16 do 1/32) i 2 na 1 (1/128 do 1/256) zamiast zredukować ilość światła o 1EV zmniejszył ją o 2/3EV. Ten sam błąd zauważyłem w lampie Quantum Pulse tylko dla redukcji mocy z 1/1 do 1/2 oraz z 1/64 do 1/128 ,w obu przypadkach spadek był również o -2/3 a nie o 1EV.

Powrócę teraz do minimalnej mocy deklarowanej przez Quadralite, skoro maksymalna moc lampy to 800Ws, a regulacja mocy odbywa się za pomocą zabrania połowy energii błysku czyli zmiana o 1EV co potwierdzają wartości przysłon zmierzone na poszczególnym stopniu mocy lampy. To minimalna energia błysku powinna być na poziomie 6,25Ws (800/128=6,25). Biorąc pod uwagę, że niektóre stopnie były co 2/3EV a nie co 1EV to wartość minimalna powinna być jeszcze wyższa, niż ta którą wyliczyłem matematycznie. To są oczywiście rozważania arytmetyczne poparte faktami w postaci redukcji przysłon na poszczególnym „biegu” lampy oraz założeń, że lampa posiada deklarowaną moc. Jednak 3,1Ws wydaje się tutaj wartością troszkę niemożliwą do osiągnięcia. Zostawiam to jednak – przejdźmy do trybu stabilizacji temperatury barwowej.

Tryb stabilizacji temperatury barwowej

Zacznijmy również od czasu trwania błysku, bo ta wartość ma ogromny wpływ na ostrość na zdjęciach, zwłaszcza dynamicznych scen, a jeśli dochodzi do tego stabilizacja temperatury barwowej to jest to duże wyzwanie dla producentów lamp. Interesują nas dane z tabelki w sekcji „NORM”, tam jest to rozbite na czas t=0,1 i t=0,5 jednak my porównamy tą pierwszą wartość. Lampa Quadralite Pulse PRO X uzyskała najkrótszy czas na poziomie 1/128 mocy błysku o wartości 1/5230s, co jest naprawdę dobrym wynikiem lepszym niż zadeklarował to producent. Jinbei MSN PRO najkrótszy czas osiągnął również dla 1/128 mocy błysku i jest to wartość 1/3700s
Wartość znacznie dłuższa od konkurenta jednak do tego wyniku warto wziąć pod uwagę pewien parametr. Lampa Pulse ma różnice temperatury barwowej na poziomie 5600K +/-200K a MSN 5500K +/-100K. Czyli MSN jest dwukrotnie dokładniejsza jeśli chodzi o temperaturę barwową.
Chciałbym również zwrócić uwagę na wygląd wykresów w przypadku Quantum, są to zwarte wartości danych od początku do końca błysku. Obserwując wykresy lampy Jinbei widzimy jak gdyby kilka błysków w jednym, dlaczego? Nie wiem tego na sto procent, ale mogę się domyślać.

Biorąc pod uwagę, że palnik lampy błyskowej na początku emituje światło ultrafioletowe przechodzące przez kolor fioletowy do niebieskości uzyskując maksymalną energię błysku, a wygaszając się emituje barwę od niebieskiej poprzez zieleń, żółć, pomarańcz, czerwień do podczerwieni uzyskuje średnią temperaturę barwową w okolicach 5500K

Skracając czas trwania błysku wpływa się na skrócenie czasu w którym jest emitowana poszczególna barwa ,co wpływa na sumaryczną temperaturę barwową błysku. Wywołując kilka krótkich błysków, które niezakończone są wygaszeniem można zwiększać ilość zimnych barw w stosunku do ciepłych. Prawdopodobnie przeanalizowali to inżynierowie Jinbei i wykorzystali owe zjawisko do uzyskania tak stabilnej temperatury barwowej w lampi MSN PRO.
Jak widać Jinbei w trybie tym postawił mocny priorytet na temperaturę barwową, dlatego czasy trwania błysku mocniej odbiegają od konkurenta – co świetnie widać na tej grafice:

To jest ten moment w którym żałuje, że nie jestem w stanie sprawdzić deklaracji producentów pod kątem stabilności temperatury barwowej błysku, a żałuje bo mógłbym udowodnić lub obalić tezę postawioną powyżej. Niestety trochę w tym przypadku muszę wierzyć na słowo obu producentom.

W trybie stabilnej temperatury barwowej, lampy również zaliczyły wpadki ze stopniowaniem mocy (tabela zakolorowane pola) w przypadku lampy Pulse Pro z 1/16 na 1/32 redukcja energii błysku to 2/3EV i z 1/64 na 1/128 lampa zmniejszyła moc o 1 i 1/3 EV. W przypadku konkurencji niezgodność wystąpiła przy zmianie mocy z 1/128 na 1/256 różnica wyniosła 1 i 2/3EV.

Światło modelujące

W lampach zastosowano różnego rodzaju źródło światła modelującego, w przypadku Quadralite jest to żarówka halogenowa o mocy 150W, a konkurencyjna lampa Jinbei posiada już technologię LED o mocy 30W. Postanowiłem również porównać ten parametr za pomocą światłomierza ustawionego w tryb pomiaru natężenia światła na odległości 1m od źródła światła.
Rezultat 1100lx dla technologii LED i 140lx dla żarówki halogenowej. Rożnica jest spora na korzyść lampy MSN, aczkolwiek pomiar robiony był na wprost lampy, LED świecił swoją powierzchnia prosto w sensor światłomierza tak żarówka halogenowa lampy większą swoja powierzchnie świecenia posiada z boku, co mogło mieć wpływ na ostateczny wynik.

System radiowy

Lampy obu producentów posiadają własny system zdalnego bezprzewodowego kontrolowania urządzeń. Lampy MSN i PULSE posiadają wbudowany odbiornik i mogą być zarządzane poprzez nadajnik. W przypadku Quadarlite jest to Navigator X odpowiedni do danego systemu aparatu oraz urządzenia, które posiadają wbudowanego Navigatora X z funkcją master takie jak: Stroboss czy Reporter 360. W przypadku Jinbei jest troszkę inaczej dedykowany kontroler to TR-Q7 z uniwersalną stopką TTL do wszystkich systemów aparatów prócz Sony, gdyż ze względu na wygląd stopki, tylko do tej firmy zrobiono osobny wyzwalacz i to dopiero w drugiej edycji tego kontrolera gdyż w pierwszej wystarczyło zastosować przejściówkę. Lampa MSN PRO jest kompatybilna wstecznie z większością wyzwalaczy Jinbei takich jak TRS-V, TR-A9, TR-V6, TR-Q6. Można również zarządzać nią z poziomu innych lamp z wbudowanym nadajnikiem takie jak: HD-2 MAX, HD-2 MAX S (Sony), HI-900, HI-900 S (Sony).

Dodatkowe funkcje

Testowane lampy obu producentów mogą pochwalić się trybem współpracy z krótkimi czasami otwarcia migawki do 1/8000s (HSS) przydatne w terenie do gaszenia światła zastanego, trybem błysku stroboskopowego, rozładowaniem „wewnętrznym” po zmianie mocy na niższą. W rezultacie nie błyskają fotografowi, czy modelom po oczach podczas zmiany parametrów. Posiadają również sygnalizację gotowości za pomocą sygnału dźwiękowego lub optycznie poprzez zgaszenie światła modelującego podczas ładowania i ponowne włącznie gdy lampa jest gotowa do pracy (ABEI). Mogą wspomóc proces wycinania tematu zdjęcia z tła za pomocą tworzonej maski. Ciekawa opcją jest również możliwość ustawienia czasu opóźnienia błysku lampy względem migawki aparatu. Dokładne porównanie parametrów w tabelce poniżej.

Studyjne lampy błyskowe tego segmentu z pewnością nie powinny rozczarowywać i tak w tym przypadku jest. Rożnicę między modelami są, ale czy na tyle duże aby móc jednoznacznie stwierdzić, że dany producent w tym segmencie zrobił lepszą lampę? Na wybór duży wpływ może mieć fakt posiadania innych lamp z danego systemu. Dla osób, które stoją przed wyborem pierwszej profesjonalnej lampy do studia, bo tak chyba może my je zatytułować, może to być ciężki wybór. Sytuacje może rozwiązać cena, bo wiadomo, że cena czyni cuda:

  • Quadralite Pulse Pro X 800 – 2995 pln
  • Jinbei MSN PRO 800 – 2590 pln

Choć bardziej prawdopodobne będzie polecenie danego modelu w internecie przez posiadaczy danej lampy, warto się zastanowić czy osoby te korzystały z obu modeli? Często zdarza się, że chwali się tylko to, co się posiada usprawiedliwiając sobie swój własny wybór. Myślę, że powyższe obiektywne porównanie może pomóc, choć zdaje sobie sprawę, że wisienką na torcie byłby pomiar temperatury barwowej ze spectrometru.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *